Fatwa Baru Bantu Lindungi Pemilik Flat Yang Masih Hidup

Hal Ehwal Teh-Kini

Beberapa bulan selepas kematian suaminya, Cik Maria (bukan nama sebenar) mula menerima desakan daripada keluarga arwah suaminya yang menuntut supaya harta peninggalan termasuk flat milik bersama pasangan itu bersama dibahagikan mengikut faraid.

Ini bermakna Cik Maria, dan anaknya terpaksa menjual flat tersebut dan mencari tempat tinggal lain. Malangnya, setelah dibahagikan harta peninggalan suaminya, Cik Maria, seorang suri rumah, tidak mampu mendapatkan flat lain.

Menurut Mufti Dr Fatris Bakaram, kes sedemikian ‘tidak sedikit jumlahnya’ dan keadaan itu boleh menyebabkan kesulitan bagi pemilik bersama yang masih hidup.

Justeru semakan fatwa berhubung kontrak pemilikan rumah yang dikeluarkan baru-baru ini berupaya menjernihkan keadaan dan mengurangkan pertikaian keluarga berhubung hartanah pusaka.

Fatwa baru itu mengiktiraf kontrak pemilikan bersama, atau joint tenancy, sebagai sah dari sudut agama.

Ia secara ringkasnya memberi hak pemilikan rumah kepada pemilik bersama yang masih hidup, atau ‘right of survivorship’.

Pemilik bersama juga memerlukan dokumen tambahan – hibah atau nuzriah – seperti yang diperlukan sebelum ini di bawah fatwa lama untuk memiliki sepenuhnya hartanah tersebut.

Ini bermakna jika setelah salah seorang pemilik bersama itu meninggal dunia, anggota keluarga lain atau pewaris lain tidak berhak menuntut bahagian rumah yang dimiliki di bawah kontrak pemilikan bersama itu.

 

Dua jenis kontrak pemilikan hartanah di Singapura:

 

  1. Pemilikan Bersama (Joint Tenancy)

Melaluinya kesemua pemilik bersama memiliki keseluruhan hartanah tersebut tanpa dibezakan bahagian antara keduanya. Kepentingan (interest) pemilik ke atas hartanah tersebut gugur dengan kematiannya.

 

  1. Hak Milik Terpisah Yang Ditentukan Kadarnya (Tenancy-In-Common)

Ia merupakan bentuk pemilikan yang mana setiap pemilik mempunyai bahagiannya masing-masing yang jelas, serta terpisah daripada pemilikan yang lain. Kerana itu, bahagian pemilik pada kontrak tenancy-in-common menjadi sebahagian daripada pusakanya selepas kematiannya dan boleh diagihkan menurut faraid.

 

Orang ramai dinasihatkan agar mempertimbangkan dua pilihan tersebut – pemilikan bersama atau hak milik yang ditentukan kadarnya.

Menurut Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) dalam kenyataannya baru-baru ini:

“Kontrak pemilikan bersama adalah pilihan yang lebih baik sedang ia melindungi keluarga terdekat apabila seseorang itu meninggal dunia, dan mengelakkan kebimbangan atau ketidaktentuan kewangan yang serius.”

 

Pilihan yang sesuai

 

Pakar guaman berpendapat pemilikan rumah berdasarkan joint tenancy  lazimnya sesuai jika pihak yang membeli terdiri daripada pasangan suami isteri.

Namun, jika pihak pembeli merupakan bukan pasangan suami isteri, tenancy-in-common adalah lebih sesuai – misalnya antara adik beradik atau antara pihak yang tiada pertalian keluarga seperti rakan niaga.

Pemilik rumah sedia ada boleh menukar daripada pemilikan bersama kepada pemilikan joint tenancy atau sebaliknya.

Bagi pemilik flat HDB, mereka boleh mendapatkan bantuan HDB, manakala bagi pemilik rumah privet, mereka boleh mendapatkan nasihat peguam hartanah.

Begitu juga bagi mereka yang bakal memiliki rumah, pertimbangkan sewajarnya kontrak pemilikan rumah kerana ia ada implikasi di masa depan.

 

This article is written by our writer. Feel free to share. 

Comments